BRENY s.r.o.                                                                Telefony:  

Letenské náměstí 157/4                                                                                      778 036 901 

170 00 Praha 7                                                                                                    720 562 208

IČO: 24777765                                                                                                    

DIČ: CZ24777765

PROVOZOVNA:                                                         e-mail, web:

17.listopadu 182                                                                                                  brenyucto@seznam.cz

284 01 Kutná Hora                                                                                             http://breny.webovky.cz