Nabízíme tyto konkrétní služby

 

Právnické osoby

 • Kompletní zpracování podvojného účetnictví
 • Zpracování dańového přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení a výpisu z evidence
 • Zpracování účetní závěrky a uzávěrky
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně všech povinných příloh

 

OSVČ

 • Kompletní vedení daňové evidence
 • Daňová optimalizace - porovnání skutečných výdajů a paušálu
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Zpracování ročních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny

 

Právnické osoby  +  OSVČ

 • Vedení mzdového účetnictví a personální agendy
 • Zpracování mezd
 • Vyhotovení přehledu zaměstnavatele pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • Zpracování ročního vyúčtování ke srážkové dani
 • Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • Podání veškerých potřebných dokladů na příslušné instituce
 • Zastoupení na úřadech státní správy na základě plé moci k zastupování

 

Zpracování ostatních daní

 • Silniční daň
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Spotřební daň

 

 

Dále poskytujeme

 • Odborná pomoc začínajícím podnikatelům a vznikajícím korporacím 
 • Odborné poradenství nově vzniklých firem
 • Rekonstrukce chybně vedeného účetnictví
 • Účetní dohled
 • Revize účetnictví
 • Finanční analýzy
 • Konzultace v oblasti daní a účetnictví
 • Administrativní činnost
 • Součinnost při zpracování vnitropodnikových směrnic
 • Doučování a lektorskou činnost k vybraným tématům
 • Účtování dotací
 • Odborná pomoc při likvidaci firmy