Mohlo by se hodit

  • http://wwwinfo.mfcr.cz/ares
  • http://portal.justice.cz
  • http://www.rzp.cz
  • http://nahlizenidokn.cuzk.cz
  • http://mojedatovaschranka.cz
  • http://ec.europa.eu/vies/vatEU

 

Zákony

  • Zákon č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů
  • Zákon č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty
  • Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví
  • Zákon č. 90/2012 Sb.,o obchodních korporacích